Author Archives: admin

Ống thép hàn nhập khẩu phi 710,Tiêu chuẩn ASTM A53,A106

thep-ong-ma-kem-457

Ống thép hàn nhập khẩu phi 710,Tiêu chuẩn ASTM A53,A106 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, ... Read More »

Ống thép hàn phi 610 DN 600,Tiêu chuẩn ASTM A53,A106

thep-ong-han-610

Ống thép hàn phi 610 DN 600,Tiêu chuẩn ASTM A53,A106 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, ... Read More »

Ống thép hàn phi 508 DN 500,Tiêu chuẩn ASTM A 53

thep-ong-han-610

Ống thép hàn phi 508 DN 500,Tiêu chuẩn ASTM A 53 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung ... Read More »

Ống thép hàn phi 457 (DN 450), ASTM A53/A106/API5L

thep-ong-han-457

Ống thép hàn phi 457 (DN 450), ASTM A53/A106/API5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, các ... Read More »

Ống thép hàn phi 406 DN 400,Tiêu chuẩn ASTM A53

thep-ong-han-457

Ống thép hàn phi 406 DN 400,Tiêu chuẩn ASTM A53 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, ... Read More »

Ống thép hàn phi 355 DN 350,Tiêu chuẩn ASTM A53,A106

thep-ong-han-457

Ống thép hàn phi 355 DN 350,Tiêu chuẩn ASTM A53,A106 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, ... Read More »

Ống thép hàn phi 325(DN 250)12IN,Tiêu chuẩn:ASTM/API 5L

thep-ong-han-457

Ống thép hàn phi 325(DN 250)12IN,Tiêu chuẩn:ASTM/API 5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, các đại ... Read More »

Thép ống hàn phi 273 DN 250 Tiêu chuẩn ASTM/API5L

thep-ong-dúc-273

Thép ống hàn phi 273 DN 250 Tiêu chuẩn ASTM/API5L Thép ống hàn phi 273 DN 250 Tiêu chuẩn ASTM A 53/A106/API5L    Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát ... Read More »

Ống thép đúc phi 508 (DN 500), ASTM A106/API 5L

thep-ong-duc-508

Ống thép đúc phi 508 (DN 500), ASTM A106/API 5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, ... Read More »

Ống thép đúc phi 457 (450),Tiêu chuẩn:ASTM A53/API 5L

thep-ong-duc-457

Ống thép đúc phi 457 (450),Tiêu chuẩn:ASTM A53/API 5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp, các ... Read More »