Author Archives: admin

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 90 DN 80/ASTM A123

thep-ong-ma-kem-90

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 90 DN 80/ASTM A123 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà ... Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 76 DN 65 T/c:A123

thep-ong-ma-kem-90

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 76 DN 65 T/c:A123 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà ... Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 60 / d50,T/c:A123

thep-ong-ma-kem-60

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 60 / d50,T/c:A123 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà cung ... Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm Phi 49 (DN 40) Tiêu chuẩn A123

thep-ong-ma-kem-21->457

Ống thép đúc mạ kẽm Phi 49 (DN 40) Tiêu chuẩn A123 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà ... Read More »

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 42 (DN32) ,T/c:A123

thep-ong -ma-kem-42

Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng phi 42 (DN32) ,T/c:A123    Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà ... Read More »

Thép ống đúc mạ kẽm phi 34 (DN 25), Tiêu chuẩn :A123

thep-ma-kem-34

Thép ống đúc mạ kẽm phi 34 (DN 25), Tiêu chuẩn :A123 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các nhà ... Read More »

Thép ống đúc mạ kẽm phi 27 (DN 20), Tiêu chuẩn : A123

Thép ống đúc mạ kẽm phi 27 (DN 20), Tiêu chuẩn : A123 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các ... Read More »

Thép ống đúc mạ kẽm Phi 21 (DN 15) ,Tiêu chuẩn : A123

thep-ong-duc-ma-kem-21

Thép ống đúc mạ kẽm Phi 21 (DN 15) ,Tiêu chuẩn : A123 Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT , là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm sắt thép như: thép ống, thép cuộn cán nóng, thép tấm,… Công ty Trường thịnh phát có nhiều kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các ... Read More »

Ống thép hàn phi 21 – 219 TCVN ,ASTM A53

Ống thép hàn phi 21 – 219 TCVN ,ASTM A53 Ống thép hàn phi 21 – 219 TCVN ,ASTM A53 Tiêu chuẩn: ASTM, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T Đường kính: 21.7mm tới 219 mm Độ dầy:1.5 mm tới 25.0 mm Chiều dài: 6.0 mm tới 12.0 mm OD 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) OD 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) OD ... Read More »